płyta kompaktowa

płyta kompaktowa
płyta kompaktowa {{/stl_13}}{{stl_7}}'metalizowany krążek, na którym sygnały są zapisane (w zapisie cyfrowym) w postaci mikroskopijnych wgłębień odbijających światło lasera; w urządzeniu odtwarzającym (odtwarzaczu kompaktowym) promień lasera odbijający się od wgłębień{{/stl_7}}{{stl_7}} wirującej płyty, odbierany w postaci ciągu impulsów świetlnych, przetwarzany jest w sygnał elektryczny (analogowy) umożliwiający odtworzenie zapisanego dźwięku (symbol CD); kompakt' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • płyta długogrająca — {{/stl 13}}{{stl 7}} płyta analogowa lub kompaktowa, zawierająca od kilku do kilkunastu utworów, trwająca od 40 do 70 minut, stanowiąca całość kompozycyjną; longplay : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zespół ma na swym koncie już cztery płyty długogrające.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kompaktowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. kompakt: Odtwarzacz kompaktowy. Kompaktowa doskonałość dźwięku.{{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}płyta kompaktowa {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • singel — {{/stl 13}}{{stl 7}}[wym. s ingel] || {{/stl 7}}singiel {{/stl 13}}{{stl 33}}[wym. s ingiel] ||{{/stl 33}}syngiel I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mż III a. mnż III, D. singelgla; lm D. singelli || singellów {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • compact — [wym. kompakt] m IV, D. u, Ms. compactakcie; lm M. y «płyta kompaktowa» ‹ang. skrótowo: compact disc› …   Słownik języka polskiego

  • kompakt — m IV, D. u, Ms. kompaktkcie; lm D. y 1. «o urządzeniach radiofonicznych: zespolony w jedną całość» 2. pot. «płyta kompaktowa» ‹ang. z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • kompaktowy — przym. od kompakt ∆ Płyta kompaktowa «metalowy krążek z zapisem dźwięku (zazwyczaj muzyki), którego można słuchać za pomocą specjalnego urządzenia zawierającego laser» …   Słownik języka polskiego

  • CD — {{/stl 13}}{{stl 7}}[wym. s i di – akcent na ostatniej sylabie] {{/stl 7}}{{stl 8}}rz. n ndm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} płyta kompaktowa; kompakt {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • CD-ROM — {{/stl 13}}{{stl 7}}[wym. s i di rom – akcent na rom] {{/stl 7}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. CD ROMmie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} płyta kompaktowa, na której zapisano duże zbiory danych, np. słowniki,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • DVD — {{/stl 13}}{{stl 7}}[wym. diwidi – akcent na ostatniej sylabie] {{/stl 7}}{{stl 8}}rz. n ndm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} płyta kompaktowa używana do zapisu obrazu i dźwięku za pomocą techniki cyfrowej {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kompakt — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. kompaktkcie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} o urządzeniu radiofonicznym składającym się z połączonych w całość poszczególnych jednostek (np. radia …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”